Pļavu golfa laukums atrodas Madonas novadā, Bērzaunes pagastā, gleznainu, kalnainu pļavu un zaļojošu mežu ieskautā vietā “Kalnozoli”, blakus viesu mājai „Šubrakkrasti”, kas ir 26 km attālumā no Madonas, 148 km attālumā no Rīgas un 150 km attālumā no Daugavpils. Laukuma izveide sākta 2014.gada aprīlī un tas tapis galvenokārt pateicoties sadarbībai ar īpašuma „Kalnozoli” un viesu mājas „Šubrakkrasti” īpašniekiem, kā arī Madonas novada pašvaldības atbalstam, piešķirtajam līdzfinansējumam Madonas novada pašvaldības biznesa ideju konkursā “Madona var vēl labāk”.
Pļavu golfa laukums izveidots aptuveni 7-8 ha plašā pļavā. Laukums ietver ūdens šķēršļus un bērzu birzes, kas kopā ar reljefainajām pļavām golfa spēli padara krietni aizraujošāku un interesantāku. Laukumu no 2018.gada apsaimnieko  Biedrība “Pļavu golfa laukums “Kalnozoli””.

logomazais

Pļavu golfa laukuma piedāvājums:
* Pļavu golfa laukums pieejams gan iesācējiem, kas vēlas apgūt golfa spēli, gan arī jau pieredzējušajiem spēlētājiem.
* Golfa laukums pieejams vairāku cilvēku grupām, kas vēlas iepazīties ar golfa spēli un apgūt spēles pamatus.
* Uzņēmumiem iespējams pieteikties organizēt savus turnīrus (korporatīvos pasākumus). Iespējams pieteikties arī kā atbalstītāji laukumā organizētajiem turnīriem.
* Spēlētājiem nodrošinām golfa inventāru.
Paliekot viesu namā, spēlēt gribētājiem 10% atlaide un arī otrādi, ja esi atbraucis uzspēlēt pļavu golfu, tad nakšņošanai 10% atlaide!

2018.gada sezonā Madonas novada bērniem un jauniešiem (7-18 g.v.) projekta “Pļavu golfam-jā!” ietvaros spēle laukumā un dalība iknedēļas turnīros ar savu inventāru – BEZ MAKSAS!


Kontaktinformācija:

+371 29460341 (Raimonds Aizstrauts) vai

+371 22441173 (Administrācija);

e-pasts: pglkalnozoli@gmail.com

Darba laiks: Pēc pieteikuma!


Atbalstītāji:

Shubrakkrasti logoARA_logo_mazsmadonas_novads2 Karameles BURSH_logo CA-LOGO_slakatas


Biedrības “Pļavu golfa laukums “Kalnozoli””

Projekts “TEHNISKĀ APRĪKOJUMA IEGĀDE PĻAVU GOLFA LAUKUMA “KALNOZOLI” KVALITĀTES UZLABOŠANAI UN ATTĪSTĪBAI”,  Nr.18-05-AL23-A019.2104-000012

Iesniegts un apstiprināts atklātajā projektu iesniegumu konkursā
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1 “Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas”

Projekta mērķis: Nepieciešamās tehnikas, jauna inventāra un materiālu iegāde pļavu golfa laukuma uzturēšanai, kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai un vides uzlabošanai spēlētājiem un viņu ģimenēm.

Projekta kopējais finansējums- EUR 18773,88 (Astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro, 88 centi), no kuriem EUR 13141,72 (Trīspadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit viens euro, 72 centi) ir publiskais finansējums, EUR 5632,16 (Pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit divi euro, 16 centi)  AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” līdzfinansējums.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”

Graphic1