PĒTNIECĪBAS PROJEKTS

PĒTNIECĪBAS PROJEKTS

Pētniecības projekts "Latvijas superogu – lielogu dzērveņu mehanizētas stādīšanas, novākšanas un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde"

SIA “ARA Kalnozols”, SIA “Rāmkalni Nordeco” un SIA “Latgales dzērvenes” Latvijas pārtikas kompetences centra projekta ietvaros īsteno pētniecības projektu “Latvijas superogu – lielogu dzērveņu mehanizētas stādīšanas, novākšanas un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde”.
Projekta Nr.: 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003
Programmas mērķis: atbalstīt jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi
Programmas darbības laiks: 01.03.2023- 30.06.2026
Projekta mērķis: Latvijas Pārtikas kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 10 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi palielinot privātos pētniecības un attīstības izdevumus, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus, kas veicina jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību, kā arī zināšanu nodošanu ekonomikā.
Finansējuma saņēmējs: SIA “Latvijas Pārtikas kompetences centrs”
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Precizēts 20.10.2023.

SIA “ARA Kalnozols” 01.03.-31.05.2023. sasniegtie projekta rezultāti

Aktivitātes īss apraksts:

 • Izpētītas dzērveņu stādīšanas un novākšanas tehnoloģisko īpatnības un procesi;
 • Veikta prototipa tehniskās specifikācijas izveide, skicēšana, nepieciešamo izejmateriālu un komponenšu apzināšana un iegāde;
 • Veicot dzērveņu mehāniskās stādīšanas un novākšanas tehnoloģisko īpatnību un procesu izpēti, pieejamās literatūras un internetā pieejamās informācijas izpēti, veikta prototipa tehniskās specifikācijas sagatavošana un izveide;

1. Aktivitātes rezultāts: Izpētītas dzērveņu stādīšanas un novākšanas tehnoloģisko īpatnības un procesi

 • Izveidotas prototipa un galveno mezglu (nesošais rāmis, transmisija, hodrauliskā sistēma, hēderis, u.c.) skices;
 • Iegādājoties izejmateriālus, komponentes un izmantojot materiālus no uzņēmuma krājumiem, veikta sākotnējās nesošās konstrukcijas atveide metālā un transmisijas izgatavošana. Veikta vairāku hēdera detaļu skicēšana datorprogrammā un izveide uz CNC darba galda. Veikta hidrauliskās sistēmas izpēte;
 • Projektā plānotā 1.aktivitāte ir realizēta un sasniegtais rezultāts pozitīvi ietekmē turpmāko pētījuma gaitu un projekta mērķa sasniegšanu;
 • Projekta gaitas izmaiņas nav plānotas un notiek darbs pie prototipa izveides;
 • Veikts darbs pie prototipa izgatavošanas (hidrauliskās sistēmas izpēte, nesošās konstrukcijas atveide metālā, transmisijas izgatavošana).

Precizēts 20.10.2023.

SIA “ARA Kalnozols” 01.06.-31.08.2023. sasniegtie projekta rezultāti

Aktivitātes īss apraksts:

 • Veikta prototipa hēdera detaļu skicēšana datorprogrammā vCarve un izveide uz CNC darba galda;
 • Veikta testa hidrobākas rasēšana un izgatavošana;
 • Veikta testa hidrauliskās sistēmas savienošana un testēšana;
 • Veikta prototipa gaitas testēšana āra apstākļos;

2.Aktivitātes rezultāts:

 • Veicot detaļu skicēšanu datorprogrammā vCarve, veikta hēdera detaļu izgatavošana no alumīnija uz CNC darba galda;
 • Veikta testa hidrauliskās testa bākas skicēšana un izgatavošana;
 • Veikta prototipa gaitas testēšana āra apstākļos, testējot tā ātrumus un manevrēšanas iespējas. Secināts, ka šādu ātrumu var izmantot, lai pārvietotos pa sausu, cietu pamatni, kas varētu būt ceļš, pa kuru jādodas uz purvu. Secināts arī, ka veicot ogu novākšanu, noteikti nebūs iespējams braukt ar maksimālo ātrumu, lai veiksmīgi, rūpīgi, saudzīgi varētu veikt ražas novākšanu. Ātrumam jābūt regulējamam, atbilstoši veicamajiem uzdevumiem un arī attiecībā pret ogu daudzumu novācamajā laukā.

Pievienots 19.01.2024.

SIA “ARA Kalnozols” 01.09.-30.11.2023. sasniegtie projekta rezultāti

Aktivitātes īss apraksts:

 • Veikta prototipa hēdera rasējumu pārveidošana, precizēšana;
 • Veikta hēdera sānu izgatavošana;
 • Veikta materiālu iegāde, sagāde;
 • Veikta savācējpiekabes rasēšana, pamatnes prototipa izstrāde;
 • Veikta ogu transportiera rasēšana, izgatavošana.

3.Aktivitātes rezultāts:

 • Veicot darbu pie pētījuma, secināts, ka kombainam tiks izgatavots viens hēderis, nevis trīs, kā bija plānots sākotnēji, tāpēc veikta hēdera rasējumu pārveidošana un precizēšana. Secināts, ka hēderu skaits nemainīs iespējamo kombaina darba ražību.
 • Veikta hēdera sānu izgatavošana.
 • Veikta ogu transportiera rasēšana, izgatavošana.
 • Veikta savācējpiekabes rasēšana, izskatīti varianti tās savienošanai ar kombainu, izgatavots savācējpiekabes pamatnes prototips.
 • Veikta izejmateriālu un komponenšu iegāde kombaina prototipa un savācējpiekabes izstrādes turpināšanai.

Pievienots 19.04.2024.

SIA “ARA Kalnozols” 01.12.-29.02.2024. sasniegtie projekta rezultāti

Aktivitātes īss apraksts:

 • Veikta materiālu iegāde, sagāde;
 • Veikta prototipa ritošās daļas izgatavošana;
 • Veikta prototipa hidrauliskās bākas izgatavošana;
 • Veikta hidraulisko mezglu uzstādīšana;
 • Veikta prototipa rāmja pielāgošana, izgatavošana metālā;

4.,5.Aktivitātes rezultāts:

 • Veikta izejamteriālu un komponenšu iegāde kombaina prototipa un savācējpiekabes izstrādes turpināšanai;
 • Veicot gaitas testus, precizēta un izgatavota prototipa ritošā daļa;
 • Veicot testa hidrobākas uzlabojumus, izgatavota prototipa hidrobāka;
 • Izgatavoti, sakomplektēti un uzstādīti prototipa hidrauliskie mezgli, veicot arī attiecīgus darbus pie rāmja izgatavošanas (stiprinājumi, turētāji, pielāgošana transportierim).
Pētniecības projekts "Latvijas superogu – lielogu dzērveņu mehanizētas stādīšanas, novākšanas un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde"

SIA “ARA Kalnozols”, SIA “Rāmkalni Nordeco” un SIA “Latgales dzērvenes” Latvijas pārtikas kompetences centra projekta ietvaros īsteno pētniecības projektu “Latvijas superogu – lielogu dzērveņu mehanizētas stādīšanas, novākšanas un pārstrādes tehnoloģiju izstrāde”.
Projekta Nr.: 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/003
Programmas mērķis: atbalstīt jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi
Programmas darbības laiks: 01.03.2023- 30.06.2026
Projekta mērķis: LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRA mērķis ir atbalstīt vismaz 10 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi palielinot privātos pētniecības un attīstības izdevumus, izmantojot mērķtiecīgus valsts ieguldījumus, kas veicina jaunu produktu un tehnoloģiju attīstību, kā arī zināšanu nodošanu ekonomikā.
Finansējuma saņēmējs: SIA “LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS”
Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Precizēts 20.10.2023.

SIA “ARA Kalnozols” 01.03.-31.05.2023. sasniegtie projekta rezultāti

Aktivitātes īss apraksts:

 • Izpētītas dzērveņu stādīšanas un novākšanas tehnoloģisko īpatnības un procesi;
 • Veikta prototipa tehniskās specifikācijas izveide, skicēšana, nepieciešamo izejmateriālu un komponenšu apzināšana un iegāde;
 • Veicot dzērveņu mehāniskās stādīšanas un novākšanas tehnoloģisko īpatnību un procesu izpēti, pieejamās literatūras un internetā pieejamās informācijas izpēti, veikta prototipa tehniskās specifikācijas sagatavošana un izveide;

1. Aktivitātes rezultāts: Izpētītas dzērveņu stādīšanas un novākšanas tehnoloģisko īpatnības un procesi

 • Izveidotas prototipa un galveno mezglu (nesošais rāmis, transmisija, hodrauliskā sistēma, hēderis, u.c.) skices;
 • Iegādājoties izejmateriālus, komponentes un izmantojot materiālus no uzņēmuma krājumiem, veikta sākotnējās nesošās konstrukcijas atveide metālā un transmisijas izgatavošana. Veikta vairāku hēdera detaļu skicēšana datorprogrammā un izveide uz CNC darba galda. Veikta hidrauliskās sistēmas izpēte;
 • Projektā plānotā 1.aktivitāte ir realizēta un sasniegtais rezultāts pozitīvi ietekmē turpmāko pētījuma gaitu un projekta mērķa sasniegšanu;
 • Projekta gaitas izmaiņas nav plānotas un notiek darbs pie prototipa izveides;
 • Veikts darbs pie prototipa izgatavošanas (hidrauliskās sistēmas izpēte, nesošās konstrukcijas atveide metālā, transmisijas izgatavošana).

Precizēts 20.10.2023.

SIA “ARA Kalnozols” 01.06.-31.08.2023. sasniegtie projekta rezultāti

Aktivitātes īss apraksts:

 • Veikta prototipa hēdera detaļu skicēšana datorprogrammā vCarve un izveide uz CNC darba galda;
 • Veikta testa hidrobākas rasēšana un izgatavošana;
 • Veikta testa hidrauliskās sistēmas savienošana un testēšana;
 • Veikta prototipa gaitas testēšana āra apstākļos;

2.Aktivitātes rezultāts:

 • Veicot detaļu skicēšanu datorprogrammā vCarve, veikta hēdera detaļu izgatavošana no alumīnija uz CNC darba galda;
 • Veikta testa hidrauliskās testa bākas skicēšana un izgatavošana;
 • Veikta prototipa gaitas testēšana āra apstākļos, testējot tā ātrumus un manevrēšanas iespējas. Secināts, ka šādu ātrumu var izmantot, lai pārvietotos pa sausu, cietu pamatni, kas varētu būt ceļš, pa kuru jādodas uz purvu. Secināts arī, ka veicot ogu novākšanu, noteikti nebūs iespējams braukt ar maksimālo ātrumu, lai veiksmīgi, rūpīgi, saudzīgi varētu veikt ražas novākšanu. Ātrumam jābūt regulējamam, atbilstoši veicamajiem uzdevumiem un arī attiecībā pret ogu daudzumu novācamajā laukā.

Pievienots 19.01.2024.

SIA “ARA Kalnozols” 01.09.-30.11.2023. sasniegtie projekta rezultāti

Aktivitātes īss apraksts:

 • Veikta prototipa hēdera rasējumu pārveidošana, precizēšana;
 • Veikta hēdera sānu izgatavošana;
 • Veikta materiālu iegāde, sagāde;
 • Veikta savācējpiekabes rasēšana, pamatnes prototipa izstrāde;
 • Veikta ogu transportiera rasēšana, izgatavošana.

3.Aktivitātes rezultāts:

 • Veicot darbu pie pētījuma, secināts, ka kombainam tiks izgatavots viens hēderis, nevis trīs, kā bija plānots sākotnēji, tāpēc veikta hēdera rasējumu pārveidošana un precizēšana. Secināts, ka hēderu skaits nemainīs iespējamo kombaina darba ražību.
 • Veikta hēdera sānu izgatavošana.
 • Veikta ogu transportiera rasēšana, izgatavošana.
 • Veikta savācējpiekabes rasēšana, izskatīti varianti tās savienošanai ar kombainu, izgatavots savācējpiekabes pamatnes prototips.
 • Veikta izejmateriālu un komponenšu iegāde kombaina prototipa un savācējpiekabes izstrādes turpināšanai.

Pievienots 19.04.2024.

SIA “ARA Kalnozols” 01.12.-29.02.2024. sasniegtie projekta rezultāti

Aktivitātes īss apraksts:

 • Veikta materiālu iegāde, sagāde;
 • Veikta prototipa ritošās daļas izgatavošana;
 • Veikta prototipa hidrauliskās bākas izgatavošana;
 • Veikta hidraulisko mezglu uzstādīšana;
 • Veikta prototipa rāmja pielāgošana, izgatavošana metālā;

4.,5.Aktivitātes rezultāts:

 • Veikta izejamteriālu un komponenšu iegāde kombaina prototipa un savācējpiekabes izstrādes turpināšanai;
 • Veicot gaitas testus, precizēta un izgatavota prototipa ritošā daļa;
 • Veicot testa hidrobākas uzlabojumus, izgatavota prototipa hidrobāka;
 • Izgatavoti, sakomplektēti un uzstādīti prototipa hidrauliskie mezgli, veicot arī attiecīgus darbus pie rāmja izgatavošanas (stiprinājumi, turētāji, pielāgošana transportierim).

KONTAKTI

© ARA Kalnozols, 2020. Visas tiesības aizsargātas