REALIZĒTIE PROJEKTI

Profesionālā CNC darba galda iegāde SIA "ARA Kalnozols" metālapstrādes pakalpojumu paplašināšanai un uzlabošanai. Nr. 21-05-AL23-A019.2106-000007​

Projekta mērķis – Profesionāla CNC darba galda iegāde mīksto metālu apstrādei, attīstot un paplašinot uzņēmumā ražoto produktu
un piedāvāto metālapstrādes pakalpojumu klāstu un pieejamību

Projekta kopējās izmaksas – 12476.62 EUR. Projekta plānotā publiskā finansējuma summa 7289.17 EUR

Projekts realizēts Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
“Produktu un dizaina attīstība SIA “ARA Kalnozols”

Projekta mērķis – Lāzergriešanas/gravēšanas iekārtas iegāde, paplašinot un uzlabojot uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu klāstu.

Projekta kopējās izmaksas – 3074,68 EUR. Madonas novada pašvaldības finansējums 2000,00 EUR, SIA “ARA Kalnozols” līdzfinansējums 1074,68 EUR.

Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības organizētajā biznesa ideju konkursā “Madonas var labāk!” 2019.

KONTAKTI

© ARA Kalnozols, 2020. Visas tiesības aizsargātas