REALIZĒTIE PROJEKTI

Profesionālā CNC darba galda iegāde SIA "ARA Kalnozols" metālapstrādes pakalpojumu paplašināšanai un uzlabošanai. Nr. 21-05-AL23-A019.2106-000007
  • Projekta mērķis – Profesionāla CNC darba galda iegāde mīksto metālu apstrādei, attīstot un paplašinot uzņēmumā ražoto produktu
    un piedāvāto metālapstrādes pakalpojumu klāstu un pieejamību
  • Projekta kopējās izmaksas – 12476.62 EUR. Projekta plānotā publiskā finansējuma summa 7289.17 EUR
  • Projekts realizēts Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros
  • “Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

“Produktu un dizaina attīstība SIA “ARA Kalnozols”

  • Projekta mērķis – Lāzergriešanas/gravēšanas iekārtas iegāde, paplašinot un uzlabojot uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu klāstu.
  • Projekta kopējās izmaksas – 3074,68 EUR. Madonas novada pašvaldības finansējums 2000,00 EUR, SIA “ARA Kalnozols” līdzfinansējums 1074,68 EUR.
  • Projekts realizēts Madonas novada pašvaldības organizētajā biznesa ideju konkursā “Madonas var labāk!” 2019.

KONTAKTI

© ARA Kalnozols, 2020. Visas tiesības aizsargātas